POWER sp. z o.o.

Adres do korespondencji - Biuro
Zakłady Badawczo-Usługowe "POWER" Sp. z o.o.
os. Bohaterów Września 65
31-621 Kraków

Dane rejestracyjne
Nazwa firmy: Zakłady Badawczo-Usługowe "POWER" Sp. z o.o.
Adres rejestracyjny: ul. Biała 12, 31-215 Kraków
NIP: 677-005-06-17
REGON: 350515240
Nr rejestracyjny: KRS 0000111711
Miejsce Rejestracji: Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 53 000 zł.
12 411 52 82 | 12 414 33 12
12 414 04 01